ԍ ԗl ݒn i ؒP ynؐ prn n
GF1020 򕌎sQ 275~ 10~ 27.5 H
GA1001 C eshS 1,950~ 20~ 97.41 H Gn
GA1013 esO䒬R 996~ 14~ 71.11 n
GZ1010 Hsؒy5 300~ 11.6~ 25.88 n
GZ1011 C ΌSj[ 1,758~ 5~ 351.67 w nE
GZ1014 򕌎s莚~ 550~ 17.7~ 31 H n
GZ1015
A
򕌎s3 780~ 13~ 60 H
GZ1015
B
򕌎s3 850~ 14.5~ 58.58 H